№4 лаб

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

1

ХКТК ЗА-311.5.05050305.01.04

Розробив

Бистріков О.С

Перевірив

Лисенко Н. М.

Н.контр.

Утверд.

Лабораторна робота№4

Лит.

Листів

ХКТК НТУ “ХПІ’’

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ТА ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СПИРАЛЬНОГО СВЕРДЛА

1 Тема роботи: Визначення конструктивних та геометричних параметрів спірального свердла

2 Ознайомлення: з різними типами свердел, здобуття навиків самостійної роботи з приладами для вимірювань геометричних параметрів свердла

3 Опис робочого місця

3.1 Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи

3.2 Стандарти на свердла

3.3 Набір свердел різних типів

3.4 Плакати

3.5 Універсальні кутоміри

4 Теоретичний матеріал

Спіральні свердла призначенні для свердління глухих та наскрізних отворів в суцільнім матеріалі та рас свердлення вже наявних отворів. Основні частини спірального свердла показані на рисунку 4.1.

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

2

ХКТК ЗА-311.5.05050305.01.04

Рисунок 4.1 – Основні частини спірального свердла

Хвостовик у свердла невеликого діаметру як правило має форму циліндру і закріплюються трьохкулачкових патронах, свердла більшого діаметру мають конічний хвостовик за допомогою якого вони встановлюються у конічному отворі шпинделя верстата, або перехідної конічної втулки якщо номер конусу свердла не відповідає номеру конусу шпинделя. Основні елементи ріжучої частини спірального свердла показані на рисунку 4.2. Свердло характеризується наступними основними кутами: передній кут, задній кут , кут похилу гвинтової канавки , кут нахилу поперечної кромки та кутом при вершині свердла 2. Передній кут — кут між дотичної до передньої поверхні у розглядаємій точці ріжучої кромки та нормаллю в тій же точці до поверхні обертання ріжучої кромки навколо вісі свердла. Цей кут розглядається у площині перпендикулярній до ріжучий кромки (дивись рисунок 4.2). У кожній точці ріжучої кромки ≠ const. Він може бути розрахованим за формулою (без врахування ширини перемички): де R – радіус кола, на якому розташовані розглянуті точки; r – радіус свердла; — кут нахилу гвинтової канавки; — головний кут у плані.

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

3

ХКТК ЗА-311.5.05050305.01.04

1 — ріжуча кромка, 2 — передня поверхня, 3 — задня поверхня, 4 — поперечна кромка, 5 — канавка, 6 — стрічка

Рисунок 4.2 – Основні геометричні елементи свердла

Максимальне значення має на периферії свердла де у площині, паралельній вісі свердла він дорівнює куту нахилу гвинтової канавки , а мінімальне значення – біля вершини свердла. Задній кут — кут між дотичною до задньої поверхні в розглянутій точці ріжучої кромки та дотичною у тій же точці до кола її оберту навколо вісі свердла. Цей кут розглядається у площині, спрямованій по дотичній до циліндричної поверхні, на якій знаходиться розглянута точка ріжучої кромки. Вісь такої циліндричної поверхні співпадає з віссю свердла. Кут при вершині свердла 2 — це кут між головними ріжучими кромками. Виконання робочого креслення свердла. Воно складається на свердло, вказане викладачем. На ньому наводяться всі необхідні проекції та перерізи, а також наводяться виміряні значення габаритних розмірів та кутових параметрів. На рисунку 4.3 надано приклад робочого креслення спірального свердла. Діаметр свердла D вимірюється за допомогою мікрометра, або штангенциркуля як вказано на рисунку 4.4.

Рисунок 4.3 – Робоче креслення свердла

Рисунок 4.4 – Схема вимірювання D

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

4

ХКТК ЗА-311.5.05050305.01.04

Товщина серцевини, біля вершини свердла вимірюється за допомогою мікрометра зі спеціальними вставками. Довжина свердла «L», його ріжучої частини , хвостової частини L та ширина стрічки «а» вимірюється за допомогою масштабної лінійки. Розмір конусного хвостовика характеризується номером конусу Морзе який встановлюється шляхом вимірювання максимального діаметра d max конуса та даних, наведених в таблиці.

N конуса Морзе

d max, мм

Кут 2

0

9.212

1

12.240

51 26

2

17.980

51 41

3

24.051

52 32

4

31.542

58 31

5

44.731

00 53

6

63.760

Визначення кута нахилу гвинтової канавки проводять шляхом прокатки свердла по копіювальному папері, а кутів 2 та за допомогою універсального кутоміра (рисунок 4.5). Задній кут — може бути виміряним за допомогою спеціального індикаторного пристрою, встановленому на настільному токарному верстаті; або оптичній ділильний голівці. Результати вимірювань та розрахунків для 3х, 4х точок леза свердла заносяться до протоколу звіту. У звіті також виконується креслення спірального свердла.

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

5

ХКТК ЗА-311.5.05050305.01.04

Рисунок 4.5 – Схеми вимірювань кутів 2 та

Тип

свердла

L

D

2

а

с

спіральне

циліндричне

з конічним

хвостовиком

310

175

42

320

-

-

135

2.5

3

Висновок: свердло — осьовий різальний інструмент для утворення отвору у суцільному матеріалі та збільшення діаметра наявного отвору з однією або двома різальними окрайками. Типи свердел: ложкове, завиткоподібне, центрове, гвинтове, пробкове, спіральне, зенкувальне, плоскі, гарматні, рушничні, кільцеві, центрувальні.

Питання до захисту:

1 Область застосування свердел.

У виробничій практиці свердла ц / х найбільшою мірою використовуються для свердління металів, дерева та бетону.

2 Назвіть на які типи свердла поділяються за конструкцією.

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

6

ХКТК ЗА-311.5.05050305.01.04

По конструкції свердла бувають: спіральні, плоскі, кільцеві, центрувальні, циліндричні, конічні, чотиригранні, шестигранні, тригранні.

3 На які типи свердла поділяють за технологічним призначенням?

За технологічним призначенням поділяють на універсальні, для обробки металів і сплавів, для обробки бетону, цегли, каменю, для обробки скла, кераміки, для обробки дерева.

4 Назвіть свердла для глибокого свердління.

Свердла для глибокого свердління бувають пушенні, рушничні, спіральні.

5 З яких частин складається свердло?

Свердло складається з робочої частини, хвостовика, ріжучої частини, шейки, канавки, лапки, спинки, зуба, серцевини, головних ріжучих кромок, перемички, передньої та задньої поверхні.

6 Конструктивні елементи свердла і їх призначення.

Конструктивні елементи свердла :

Робоча частина, що включає в себе ріжучу і спрямовуючу частини; ріжуча частина, що має головні ріжучі кромки; напрямна частина, що має стрічечки і стружкові гвинтові канавки і служить для направлення свердел в отвір; кріпильна частина (складається з шийки, хвостовика, лапки; передня поверхня; головна задня поверхня; головна ріжуча кромка; поперечна кромка ( перемичка ) — визначає жорсткість і міцність свердла і негативно позначається на процес свердління через негативного переднього кута на даній кромці; стрічка , частина якої служить допоміжної ріжучої кромкою.

7 Способи загострення для свердел

Загострюють свердла заточкою. Вона може виконуватися по конічній поверхні, по гвинтовій, по циліндричній, по двом плоскостям.


Яндекс.Метрика